Dolazak u svetište!

Uobičajeni put do Svetišta ponovno je prohodan, međutim cesta još nije asfaltirana. U slučaju neprohodnosti, alterantivni put bijelom cestom preko Batomlja prikazan je na karti:
Google maps….

Bookmark the permalink.

Comments are closed